Přeskočit navigaci

Seznam použitých pramenů a literatury

a) Prameny nepublikované

Archiv Akademie věd České republiky v Praze

 • fondy Výboru prezidia ČSAV
 • fondy Řízení a správa
 • fond Ústav teorie informace a automatizace

Národní archiv v Praze

 • fondy MPSt
 • fondy MVS
 • KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Praha-předsednictvo 1962–1966
 • KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Praha-předsednictvo 1966–1971

b) Literatura

 • I. celostátní konference oboru výpočetní a organizační techniky. Sborník referátů a diskuzí. Kancelářské stroj n.p., Praha 1959.
 • ADAMEC, S., Výpočetní technika. SPN, Praha 1976.
 • ARITMA 1950-1980. Aritma Praha podniková publikace, Praha 1985.
 • ASPRAY, W. a kol., Computing Before Computers. Iowa State University Press 1990.
 • ATHERTON, A. W., From Compass to Computer. San Francisco Press Inc., San Francisco 1984.
 • BEDNAŘÍK, L., JIŘÍČKOVÁ, V., Dějiny závodů Jana Švermy n.p. Brno. Nakladatelství Blok, Brno 1968.
 • BLATNÝ, J. a kol., Číslicové počítače. SNTL, Praha 1980.
 • BOUDNÍK, M. a kol., Přehled o samočinných počítačích. SNTL, Praha 1972.
 • CARDA, A., KUSÝ, J., Počítače a jejich užití. Práce, Praha 1979.
 • CERUZZI, E. P., A History of Modern Computing. The MIT Press, London 2003.
 • ČAPLA, V., Vznik a vývoj matematických strojů od nejstarších dob do 2. světové války. In: Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, č. 6, NČSAV, 1961, s. 191-210.
 • DE BEAUCLAIR, W., Rechnen mit Maschinen. Friedr. Vieweg und Sohn, Braunschweig 1968.
 • EFMERTOVÁ, M., K vývoji elektrotechnického průmyslu v Československu po roce 1945. Diplomová práce. FF UK. Praha 1984.
 • EFMERTOVÁ, M., Osobnosti české elektroniky. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998.
 • EFMERTOVÁ, M., Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. Libri, Praha 1999.
 • EHLEMAN, J., Mechanizace administrativy stroji na děrné štítky. Práce, Praha 1963.
 • EHLEMAN, J., Stroje na děrné štítky. Práce, Praha 1967.
 • EHLEMAN, J., Ekonomika a organizace výpočetních středisek. SPN, Praha 1982.
 • EHLEMAN, J., LAITL, J., Organizace výpočetních středisek. SNTL, Praha 1976.
 • EHLEMAN, J., ŠKADRABA J., Využití výpočetní techniky při řízení národního hospodářství. SPN, Praha 1963.
 • ELZNIC, V., Počítacie stroje v praxi. Slovenské vydavatelstvo technickej literatúry, Bratislava 1958.
 • FIXA, Z., Kurs techniky počítačů - Číslicové počítače. SNTL, Praha 1972.
 • FOLTA, J. (ed.), Computing Technology Past and Future. In: Acta histroriae naturalium necnon technicarum New Series. Vol. 5, Praha 2001.
 • FOLTA, J. a kol., Studie o technice v českých zemích 1945-1992, díl I. Encyklopedický dům, Praha 2003.
 • FOLTA, J., NOVÝ, L., Dějiny přírodních věd v datech. Mladá fronta, Praha 1979.
 • FRK, M., HRBEK, V. a kol., 30 let československého elektrotechnického a elektrotechnického průmyslu. SNTL, Praha 1978.
 • FRK, M., HRBEK, V., Československý elektrotechnický a elektronický průmysl 1948-1983. SNTL, Praha 1983.
 • GECSEI, J., KLÍR, J., PELIKÁN, P., Matematické stroje. Orbis, Praha 1964.
 • GILLIES, J., CAILLIAU, R., How the Web was Born. Oxford University Press, Oxford 2000.
 • GOLSTEIN, H. H., The Computer. Princeton University Press, New Jersey 1972.
 • GREGOR, V., Jednotný systém elektronických počítačů (JSEP). SNTL, Praha 1976.
 • GREGOR, V., Jednotný systém elektronických počítačů (JSEP 1 a JSEP 2). SNTL, Praha 1985.
 • HAVLÍČEK, M., Elektronika v národním hospodářství. SNTL, Praha 1985.
 • HLAVENKA, J. a kol., Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací. Computer Press, Praha 1997.
 • HLAVIČKA, J., Architektura počítačů. ČVUT, Praha 1998.
 • HOFFMANN, W. a kol., Digitale Informationswandler. Friedr. Vieweg und Sohn GmbH, Gr. 8. XXIV, Braunschweig 1962.
 • HOUDEK, F., TŮMA, J., Objevy a vynálezy tisíciletí. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002.
 • CHYTIL, M., Zajímavá použití samočinných počítačů. Práce-SNTL, Praha 1970.
 • JÍLEK, F., KUBA, J., JÍLKOVÁ, J., Světové vynálezy v datech. Mladá fronta, Praha 1977.
 • KAZIMOUR, J., Technický a ekonomický rozvoj ČSSR. SNTL, Praha 1975.
 • KAZIMOUR, J., Hospodářský vývoj Československa. SNTL, Praha 1980.
 • KITOV, I. A., KRINICKIJ, N. A., Elektronické počítače. SNTL, Praha 1960.
 • KLÍR, J., Matematické stroje. Práce, Praha 1961.
 • KLÍR, J., Informatika a první české počítače. In: Co daly naše země Evropě a lidstvu III. část, Evropský literární klub, Praha 2000, s. 302-313.
 • Kolektiv autorů, Výzkumný ústav matematických strojů. SNTL, Praha 1978.
 • Kolektiv autorů, Technický naučný slovník. SNTL, Praha 1981.
 • KOLMAN, A., Kybernetika. SNPL, Praha 1957.
 • KORBAŘ, T., STRÁNSKÝ, A. a kol., Technický naučný slovník. SNTL, Praha 1963.
 • KOVÁŘ, F., Technická politika VHJ a podniků. SNTL, Praha 1986.
 • KRIŠTOUFEK, K., Matematické stroje. Práce-SNTL, Praha 1970.
 • KRIŠTOUFEK, K. a kol., Výpočetní a řídící technika. SNTL, Praha 1986.
 • KRIŠTOUFEK, K., KABEŠ, K., Stroje na zpracování informací. SNTL, Praha 1975.
 • KŘEČAN, Z., Elektronika, věda pro 3. tisíciletí. Horizont, Praha 1987.
 • LILLEY, S., Stroje a lidé v dějinách. Orbis, Praha 1973.
 • LÍNEK, A., NOVÁK, C., Vývoj rentgenové strukturní analýzy v letech 1945 - 1960. In: Práce z dějin přírodních věd 14, Praha 1982, s. 332 - 341.
 • MAJOROV, F. A., Elektronické počítače. Naše vojsko, Praha 1961.
 • METELKA, J., Matematické stroje - kybernetika. SPN, Praha 1962.
 • MRÁZEK, V., Matematické stroje. SNTL, Praha 1964.
 • NEČAS, J., Zavádění elektronických samočinných počítačů v oblasti řízení a správy výrobního podniku. SNTL, Praha 1961.
 • NENADÁL, Z., MIRTES, B., Analogové počítače. SNTL, Praha 1962.
 • NEŠICKÝ, J. a kol., Příručka výpočetní techniky. Práce, Praha 1976.
 • PATURI, R. F., Kronika techniky. Fortuna Print, Praha 1993.
 • Prameny k dějinám přírodních věd a techniky IV (archívy v ČSR), Období po roce 1945. Svazek 21, Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha 1987.
 • RANDELL, B. a kol., The Origins of Digital Computers. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1973.
 • REILLY, D. E., Milestones in Computer Science and Information Technology. Greenwood Press, London 2003.
 • ROJAS, R., HASHAGEN, U., The First Computers - History and Architectures. The MIT Press, London, 2000.
 • ŘÍHA, L., Technická politika ČSSR. Práce, Praha 1971.
 • ŘÍHA, L., PROKUDIN, V. A., RVHP - základna spolupráce socialistických zemí. SNTL, Praha 1979.
 • SAMEK, M., Samočinné počítače. SNTL, Praha 1961.
 • SANDERS, H. D., Computers in Society. McGraw-Hill, USA 1981.
 • Sborník aktualit o stavu automatizace a výpočetní techniky v západních státech a ČSSR. Praha 1965.
 • SEDLÁK, J., VLČEK, J., Samočinné číslicové počítače a jejich použití. SNTL, Praha 1966.
 • SMETÁČEK, V., Lidé a informace. Albatros, Praha 1981.
 • STIBIC, V., Od mechanizace k automatizaci administrativních prací. SNTL, Praha 1959.
 • Stroje na zpracování dat. Názvosloví číslicových a analogových počítačů. ČSN 36 9001. Praha, Vydavatelství ÚMN 1975.
 • Stroje na zpracování informací. Sborník prací VÚMS, Nakladatelství ČSAV, Praha 1954-1965.
 • STRUIK, J. D., Dějiny matematiky. Orbis, Praha 1963.
 • SVOBODA, A., Kancelářské stroje, stroje na zpracování informací a pomocná zařízení ze zemí RVHP. Praha 1977.
 • ŠALÁT, T., Malá encyklopédia matematiky. Obzor, Bratislava 1981.
 • ŠKADRABA, J., Samočinné počítače. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1964.
 • TEUTEBERG, H. J., NEUTSCH, C., Vom Flüfeltelegraphen zum Internet. Franz Steiner, Stuttgart 1998.
 • TŮMA, J., Automatizace a kybernetika. SPN, Praha 1971.
 • TŮMA, J., Náš život s počítači. Naše vojsko, Praha 1990.
 • VLČEK, J., Výpočetní technika v zemích RVHP, Československá socialistická republika. SNTL, Praha 1975.
 • VORNDRAN, P. E., Entwicklungsgeschichte des Computers. VDE-Verlag, Berlin 1986.
 • WILLAMS, R. M., A History of Computing Technology. IEEE Computer Society Press, Washington 1995.
 • WÜNSCH, Z., Počátky kybernetiky a jejího pronikání do biomedicíncké oblasti u nás. Sborník lékařský, Vol. 99 (1998), No. 4, s. 387-395.
 • WURSTER, CH., Computer, eine illustrierte Geschichte. Taschen, Köln 2002.
 • ZEMAN, J., Kybernetika a moderní věda. SNPL, Praha 1964.
 • ZUSE, K., Der Computer mein Lebenswerk. Springer-Verlag, Berlin 1984.

c) Noviny a časopisy

Články v odborných periodikách

 • BUDIL, V., Z historie automatizace a řízení v armádě. In: Computerworld 6, 1995, s. 17 a 33.
 • BUŘITA, L., KREJČÍČEK, J., Výpočetní technika na Vojenské akademii Brno. In: Computerworld 49, 1996, s. 40.
 • ČERNÝ, V., KLÍR, J., Antonín Svoboda (1907-1980), Jak vznikala jedna vědecká škola. In: Vesmír 6, 1991, s. 341-345.
 • DUJNIČ, J., FRIŠTANSKÝ, N., MOLNÁR L., PLANDER I., ROVAN B., On the History of Computer Science, Computer Engineering, and Computer Technology Development in Slovakia. In: Annals of the History of Computing, Vol. 21, No. 3, 1999, s. 38-48.
 • GRUSKA, J., Velikáni počítačovej historie. In: Vesmír 8, 1986, s. 446-450.
 • GRUSKA, J., WIEDERMANN,J., Informačné revolúcie. In: Vesmír 7, 1986, s. 373-377.
 • KAPOUN, J., Charles Babbage a jeho zázračné stroje. In: Internet 41/01, 2000, s. 40-41.
 • KAPOUN, J., Hypertext od memexu po World Wide Web. In: Internet 60/01, 2002, s. 36-37.
 • KAŠE, J., Výpočetní technika v bývalé ČSLA. In: Computerworld 14, 1995, s. 1, 33.
 • KOUBSKÝ, P., Milníky milénia. In: Softwarové noviny 12, 1999, s. 27-46.
 • Liberecký den, 3.5. 1994, s. 7, Výstava počítačové historie bez skutečných perel.
 • MAREŠ, O., Zavádění samočinných počítačů. In: Statistika ekonomicko-statistický časopis, č. 6, 1964, s. 270.
 • MERGL, L., Prof. Dr. Ing. Antonín Svoboda významný vědec a pedagog, zakladatel československé výpočetní techniky. Leták NTM, Praha 1997.
 • NADRCHAL, J., NOVÁK, C., Kronika počítačů ve Fyzikálním ústavu AV ČR. In: Československý časopis pro fyziku 4, 2003, s.308-313.
 • OBLONSKY, G. J., Eloge: Antonin Svoboda, 1907-1980. In: Annals of the History of Computing, Vol. 2, No. 4, 1980, s. 284-298.
 • PROKHOROV, S. P., Computers in Russia: Science, Education and Industry. In: Annals of the History of Computing, Vol. 21, No. 3, 1999 s. 4-15.
 • Rudé právo, 13.4. 1966, s. 3, J. Michalica, Vyrábět, nebo dovážet samočinné počítače?
 • Rudé právo, 3.5. 1966, s. 3, J. Hněvkovský, Otázky kolem výpočetní techniky.
 • Rudé právo, 12.5. 1966, s.1, "Incomex 66" v Praze.
 • SEHNAL, P., Čechoslováci v Silicon Valley. In: Vesmír 12, 1993, s. 676-677.
 • STOLYAROV, G. K., Computers in Belarus: Chronology of the Main Events. In: Annals of the History of Computing, Vol. 21, No. 3, 1999, s. 61-65.
 • VALENTA, J., Integrovaný obvod - základní kámen informační revoluce. In: Vesmír 1, 2001, s. 24-30.
 • VYSOKÝ, P., Padesát let kybernetiky. In: Vesmír 11, 1998, s. 626-632.
 • VYSOKÝ, P., Počítače z Loretánského náměstí. In: Vesmír 11, 1999, s. 632-635.

Odborné časopisy a dobový tisk

 • Aktuality výpočetní techniky, 1972-1989.
 • Annals of the History of Computing, 1979-1991.
 • Computer, roč. 2002, seriál Osobnosti IT.
 • IEEE annals of the history of computing, 1992-2002.
 • Rudé právo, 1960-1970.
 • Sdělovací technika, 1953-1980.
 • Slaboproudý obzor, 1962-1980.
 • Věda a technika mládeži, 1958-1981.

d) Elektronické prameny

 • KLIR, G. J., Pokus o rekonstrukci přínosu Antonína Svobody k vědě a technologii 20. století [online]. únor 2004 [cit. 2005-02-18]. V současnosti již nedostupný na WWW: <http://mail.utia.cas.cz/oldarc/seminar/94-11/msg00013.html>.
 • KONČULA, P., Historie výpočetní techniky v Československu [online]. červen 2004 [cit. 2004-10-17]. V současnosti již nedostupný na WWW: <http://www.mujweb.cz/www/peterex/>.
 • KUČERA, J., Úvod do historie VT (1) - motivace, prehistorie [online]. červen 2004 [cit. 2004-11-23]. Dostupný na WWW: <http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/sl1.htm>.
 • PETERKA, J., Na počátku byla myšlenka, historie prvopočátků výpočetní techniky [online]. červen 2004 [cit. 2004-11-23]. V současnosti již nedostupný na WWW: <http://earchiv.isdn.cz/a94/a406c500.php3>.
 • VRABEC, V., Co bylo, než vznikl český Internet? [online]. červen 2004 Rubrika Historie internetu, [cit. 2004-11-23]. V současnosti již nedostupný na WWW: <http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=2445>.
 • WÜNSCH, Z., Počátky kybernetiky a jejího pronikání do biomedicíncké oblasti u nás [online]. červen 2004 [cit. 2005-01-24]. Dostupný na WWW: <http://www.cski.cz/main.php?id=01.01.06.00>.
 • http://www.computer.org
 • http://www.computerhistory.org
 • V současnosti již nedostupný na WWW: http://www.coto.je
 • http://www.ibm.com
 • http://www.hp.com
 • http://www.microsoft.com

e) Elektronická média

 • Encyklopedie Universum A-Z na CD-ROM, 2003.
 • ZUSE, H., Geschichte des Computers. Seminare TU-Berlin SS 2001/2003, CD-ROM, 2004.
 • ZUSE, H., Konrad Zuse, Multimedia Show. CD-ROM, 2004.

Při zkoumání literatury k dějinám výpočetní techniky v Československu musíme bohužel konstatovat, že u nás v současnosti neexistuje žádná odborná historická studie, která by se tímto oborem zabývala z hlubšího hlediska.

Do dnešních dnů byly k tématu vydány pouze drobnější práce, které svým rozsahem a zaměřením nemohly dostatečně popsat dějiny tohoto technického odvětví.

Lze tedy říci, že domácí historiografie se s výpočetní technikou doposud takřka míjela a dějiny tohoto oboru jsou stále pro historiky, jak se říká „pole neorané“.

Tento fakt byl i jedním z důvodů, které vedly ke vzniku tohoto webu.

O projektu

Kdo je za projektem?

Autorem projektu Historie výpočetní techniky v Československu je Mgr. Petr Kovář. Textová část stránek vznikla v letech 2004–2005 jako diplomová práce na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Hlavním cílem tohoto webu je zmapovat historii a vývoj počítačů v Československu v letech 1950–1975.

Fotogalerie

Citát z historie počítačů

„Matematický stroj nesmí být sensačním překvapením pro mladého člověka. Musí se s ním seznámit jako s obvyklým zařízením, které je jedním z běžných prostředků k dobývání obživy.“

Antonín Svoboda
(I. celostátní konference v oboru výpočetní a organizační techniky), Praha 1958